ניירת משרדית הינה מכלול הדפים והמסמכים שיש בכל עסק. על המסמכים הללו מודפסים פרטי ההתקשרות של העסק, כמו לוגו, כתובת, טלפון , פקס, אימייל וכו' ניירת משרדית מורכבת ממעטפות, נייר מכתבים, ודפי ממו. את ההדפסה ניתן לעשות בצבע אחד, שני צבעים או פרוצס מלא.