מיתוג הינו ענף בפני עצמו התופס תאוצה בשנים האחרונות בכל פינה אשר נביט.

המיתוג מטרתו להחדיר מסר חד וברור לתודעתו של הלקוח . מיתוג טוב יעשה מלאכתו ואף יאיץ ויגדיל את פוטנציאל התחרותיות של החברה.

מיתוג נכון הוא מיתוג פסיכולוגי שיווקי ועיצובי.....מיתוג נכון הוא מיתוג מוכר בוודאות מוכחת.

 

               hadmaya_all.jpg     

 

               SAMSUNG.jpg              מיתוג בקבוקים.jpg               מיתוג בתי ספר_4.jpg      

               kir.jpg              מיתוג משרדים.jpg               הדפסות פס רחב.jpg